Хомотоксикология

Clipboard05

Хомотоксикологията се опира на обичайната (традиционната) медицина и се възприема от лекарите с „неконсервативни” възгледи, защото начините на въздействие в антихомотоксичната медицина може да се обяснят с помощта на молекулно-биологичните модели, приети и в традиционната медицина. От друга страна, противоположно на традиционните медикаменти, повечето антихомотоксични препарати съдържат микродози или даже нанодози от активни компоненти, които по своята същност се явяват нетоксични за организма. Незначителното количество странични ефекти и противопоказания за прилагане, отсъствието на взаимодействие с други препарати, безопасността и ефективността им причисляват хомотоксикологията към раздела на щадящата комплементарна медицина. Самата хомотоксикология поставя мост между традиционната и комплементарната медицина, като този мост свързва силната традиционна медицинска диагностика с „мекия, щадящ” нетоксичен подход към лечението, възприет от комплементарната медицина.