Нутрициология

 

Нутрициологията е свързана с областта на храненето обикновено включва  индивидуална работа с клиента и има специфика за всеки отделен случай

Оценява се здравето на клиента и се изработват  правилните  здравни протоколи според заболяването на клиента.

Нутрициологията е цялостен  холистичен подход свързващ начин на хранене ,супер храни ,добавки и тяхната синергетиката (Синергетиката, synergetikos – съвместен, съгласувано действащ , изучаващо връзката между елементите на структурата (подсистемите), които се образуват в открити системи : биологични, физико-химични и др.), както и чисто физическа активност за подпомагане цялостната функция на организма. Включването на когнитивни терапии е допълнително перо за лечение на психоемоционални проблеми при пациента . Всяко заболяване има своята емоционална пред история и тя рефлектира върху физическото състояние на пациента.

Нутрициологията е сравнително нова / стара дисциплина подпомагаща и стимулираща организма към баланс и регенерация по природо съобразен начин без да е инвазивна и ощетяваща .