Лечение в детска възраст

6241_0

Какво е важно да се знае при лечението на пациенти в ранна детска възраст
Децата много добре реагират на хомеопатично лечение. Това е така, защото жизнената им енергия (за разлика от тази на възрастните) не е подтискана дълго време с продължителен стрес, вредни фактори на околната среда, дълго вземане на алопатични лекарства (кортикостероиди, невролептици, антибиотици), емоционални преживявания. Те реагират много остро на външни фактори: при заболяване бързо повишават температура; при стрес лесно плачат и не подтискат отрицателните си емоции. Всеки проблем при тях се забелязва лесно по бурната им реакция.
Често деца със сериозни детски заболявания са фактор на преднаталната конституция на майката и бащата, т.е.колко здрава и богата е тяхната биохимична система, нарушен ли е техният клетъчен баланс, как и от какво. Разглеждайки фактори като тютюнопушене, дълга злоупотреба с алкохол, приемане на наркотични вещества и не на последно място колко качествен е бил техният хранителен режим и фактори на заобикалящата ги среда. Много често родителите не си дават сметка, че на един по-късен етап това може да има много сериозно отражение върху здравето на детето. Вследстиве на тези фактори, които ощетяват родителската конституция (намаляват биохимичния баланс на тялото им), родителите започват да страдат от дефицит на микроелементи, витамини, ензими, аминокиселини.